wtorek, 3 listopada 2015

Kitagutschein - część pierwszaPost, na który czekaliście, pytaliście w końcu ujrzał światło dzienne. Zaczniemy więc do teorii a w drugim poście przejdziemy do praktyki, czyli jak wypełnić wniosek.

Kita-Gutschein
to nic innego jak pewnego rodzaju voucher, który będzie stwierdzał ilość godzin pobytu w przedszkolu naszego dziecka; to jest nasz tak zwany "złoty bilet", ponieważ bez tego nie dostaniemy żadengo miejsca w Kicie (Kindergarten/przedszkole)

Wniosek
możemy go pobrać w formacie PDF <<<pobierz>>> lub wypełnić go ONLINE (ten akurat dotyczy Berlina) <<<tutaj>>>, który na koniec drukujemy i wysyłamy pocztą na podany adres

Ponadto...
porzebujemy oprócz wniosku dosłownie "sterty" innych dokumentów oto lista:

 wniosek
 potwierdzenie meldunku rodziców
 kopia dowodu osobistego dziecka lub paszport
 kopia aktu urodzenia dziecka
 pełnomocnictwo jednego z rodziów na wystąpienie o wniosek Kita-Gutschein, jeśli drugie nie ma w pełni praw rodzicielskich
 dokument od pracodawcy na temat naszych godzin pracy
 potwierdzenie od pracodawcy o Elternzeit oraz potwierdzenie przyznania Elterngeld
 dokumenty stwierdzające nasze dodatkowe zajęcia, np. studia, kursy językowe itp.
 dowód rejestracji własnej działalności (Selbstäntigkeit) lub wolnego zawodu (freiberufliche Tätigkeit) , np. Gewerbeanmeldung, Bescheinigung vom Finanzamt
 umowa dotycząca praktyk, jeśli takie odbywamy
 jeśli jesteście zarejestrowani jako osoby bezrobotne, wtedy wymagane jest potwierdzenie z agencji pracy (Agentur für Arbeit lub Jobcenter) lub dowód na zapotrzebowanie zasiłku ALG I
 dokument stwierdzający naszą sytuację dochodową (Einkommenssituation)
 zeznanie podatkowe (Einkommensteuerbescheid) za ostatni rok / jeśli nie jest jeszcze rozliczony, wymagane jest zaświadczenie o dochodach za rok ubiegły /
 rodzice, którzy w ostatnim roku nie byli w żadnym stosunku do pracy, muszą przedłożyć potwierdzenie rejestracji w Jobcenter oraz powterdzenie otrzymania Elterngeld, Mutterschaftsgeld lub potwierdzenie otrzymania stypendium lub potwierdzenie otrzymania renty i dodatkowych dokumentów dotyczących renty

Wniosek o Kita-Gutschein składamy nie wcześniej jak 9 miesięcy i nie później jak 2 miesiące przed pójściem naszego dziecka do przedszkola. Czas oczekiwania wynosi od 6 do 8 tygodni.

U nas jest troszkę inaczej, ponieważ wszystkie dokumenty wysłaliśmy 20 sierpnia, a dopiero na początku października otrzymaliśmy informację zwrotną o dosłaniu jeszcze kilku dokumentów. Czas na dostarczenie mamy do 20 listopada tak więc nadal je kompletujemy. Mam nadzieję, że się wyrobimy, w przeciwnym razie cały proces będzie zaczynany od początku.

<<<wniosek o Kitagutschein-część druga>>>


0 komentarze:

Prześlij komentarz